Son Dakika
21 Haziran 2024 Cuma

PISA 2022 sonuçlarına göre Kazakistan geriledi

07 Aralık 2023 Perşembe, 10:12

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından 3 yılda bir, 15 yaşındaki öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri değerlendiren Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) testinin 2022 sonuçları açıklandı.

Kazakistan  2022 yılında “fen, matematik ve okuma” alanlarında 2018 verilerine yakın bir başarı sergiledi.

Buna karşın Kazakistan tüm branşlarda OECD ülkelerinin ortalamasının altında bir performans sergiledi.

81 ülkenin yer aldığı 2022 PISA verileri ise koronavirüs pandemisinin eğitim üzerindeki etkisini ilk defa küresel ölçekte değerlendirme imkanı sundu.

Buna göre fen, matematik ve okuma becerileri açısından hem OECD ülkelerinde hem de dünya ortalamasında ciddi düşüş görüldü.

Kazakistan’ın 2009’da katıldığı Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 15 yaş ve üzeri öğrencilerin bilgi ve becerilerini değerlendirmektedir.

15 yaşındaki öğrencilere matematik, okuma ve fen bilimleri alanlarında uygulanan testler, öğrencilerin matematik ve fen derslerini ne kadar iyi çözebildiklerini araştırmaktadır. 

Eğitimin ne kadar iyi olduğu hakkında bilgi veren bu testler karmaşık problemler, eleştirel düşünme ve etkili iletişim kurmai öğrencileri gerçek hayattaki zorluklara ve gelecekteki başarılara hazırlamaktadır. 

2022 sonuçları matematik, fen bilimleri  ve okumada 2018’dekiyle hemen hemen aynı 

– En son dönemde (2018’den 2022’ye), en yüksek puan alan öğrenciler arasındaki fark 

(en yüksek puan alan %10) ve en zayıf öğrenciler (en düşük puan alan %10) arasında daralmıştır. 

Matematikte güçlenmiş; okumada genişlemiş; fen bilimlerinde ise önemli bir değişiklik olmamıştır. Matematikte düşük başarılılar daha güçlü hale gelirken, yüksek başarılılar arasında performans önemli ölçüde değişmemiştir.

– 2012 ile karşılaştırıldığında, temel yeterlilik düzeyinin (Düzey 2) altında puan alan öğrencilerin oranı matematikte önemli bir değişiklik göstermedi; okumada yüzde altı puan arttı; ve 

fen bilimlerinde önemli ölçüde değişlik olmamıştır.

Kazakistan’daki öğrenciler matematik, okuma ve fen bilimlerinde OECD ortalamasının altında puan almıştır.

– Kazakistan’daki öğrencilerin OECD ülkeleri ortalamasına kıyasla daha küçük bir oranı en iyi 

en az bir derste başarılı (Seviye 5 veya 6) olmuştur. Aynı zamanda öğrencilerin daha küçük bir oranı 3 derste OECD ülkeleri ortalamasından biraz üstüne çıkabilmiştir.

Öğrencilerin matematikte bildikleri ve yapabildikleri

– Kazakistan’da öğrencilerin %50’si matematikte en az 2. Seviye yeterliliğe ulaşmıştır.

OECD ülkeleri ortalamasından daha azdır (OECD ortalaması: %69). Bu öğrenciler en azından

doğrudan talimatlar olmadan basit bir durumun nasıl temsil edilebileceğini yorumlayabilir ve tanıyabilir. Matematiksel olarak (örneğin, iki alternatif rota arasındaki toplam mesafenin karşılaştırılması veya fiyatları farklı bir para birimine çevirme). Singapur, Makao (Çin), Japonya ve Hong Kong’daki öğrencilerin %85’inden fazlası  bu seviyenin üzerinde başarı göstermiştir.

Öğrencilerin okumada bildikleri ve yapabildikleri

Kazakistan’daki öğrencilerin yaklaşık %36’sı okuma alanında Seviye 2 veya daha yüksek bir seviyeye ulaşmıştır (OECD ortalaması: %74). 

Bu öğrenciler en azından orta uzunluktaki bir metnin ana fikrini belirleyebilir, metnin içeriğini bulabilir bazen karmaşık olsa da açık kriterlere dayalı bilgi ve amaç üzerine düşünebilir. 

15 yaş grubundaki öğrenciler arasında okuma alanında asgari yeterlilik seviyeleri (Seviye 2 veya üstü) Singapur’da %89’dan ve Kamboçya’da %8’e kadar değişmektedir. 

Kazakistan’da öğrencilerin %1’i okuma alanında 5. Seviye veya üzerinde puan almıştır (OECD ortalaması: %7). Bunlar uzun metinleri anlayabilir, soyut veya mantığa aykırı kavramlarla başa çıkabilir, içeriğe ilişkin örtük ipuçlarına dayalı olarak gerçek ve görüş arasında ayrım yapabilme yemeğine sahipler.

Öğrencilerin bilimde bildikleri ve yapabildikleri

Kazakistan’daki öğrencilerin yaklaşık %55’i fen bilimlerinde Seviye 2 veya daha yüksek bir seviyeye ulaşmıştır (OECD ortalaması: %76). 

Bu öğrenciler, en azından, bilinen bilimsel konuların doğru açıklamalarını tanıyabilmektedir 

ve bu bilgiyi basit durumlarda bir sonucun geçerli olup olmadığını belirlemek için kullanabilir. 

Kazakistan’da öğrencilerin %1’i fen bilimlerinde en iyi performans gösteren öğrencilerdir, yani yeterli seviyededirler. 

Seviye 5 veya 6’da (OECD ortalaması: %7). Bu öğrenciler yaratıcı ve özerk bir şekilde 

bilim ve bilimle ilgili bilgileri, aşina olunmayan durumlar da dahil olmak üzere çok çeşitli durumlara uygulayabilir.

Performansta cinsiyet farklılıkları

Kazakistan’da erkek ve kız çocuklar matematikte ortalama olarak benzer düzeyde performans gösterirken, kızlar okumada erkeklerden 27 puan farkla daha iyi performans göstermiştir 

Küresel olarak, matematikte erkekler kızlardan daha iyi performans göstermiştir. 

40 ülke ve ekonomide kız çocukları, 17 ülke ve ekonomide ise erkek çocuklarından daha iyi performans göstermiştir. Kalan 24’ünde ise anlamlı bir fark bulunmamıştır. Okuma alanında kızlar ortalama olarak PISA 2022’ye katılan ülke ve ekonomilerin ikisi hariç hepsinde erkekler (81’de 79).

Kazakistan’da matematikte düşük performans gösterenlerin oranı erkeklerde (%50) ve kızlarda (%49) benzerdir. Okumada ise bu oran erkekler arasında daha yüksektir (kızların %57’si ve erkeklerin %70’i okuma alanında Seviye 2’nin altında puan almıştır). En iyi performans gösterenler söz konusu olduğunda, bu oran erkekler arasında daha yüksektir. 

PISA 2022’de matematik alanında hem OECD hem de tüm ülkelerin ortalamalarında düşüş görüldü.

Matematikte OECD ortalaması 472 puan, tüm ülkeler ortalaması 438 puan iken Kazakistan’ın puan ortalaması 425.44 oldu.

Okuma kategorisinde İrlanda, Japonya, Güney Kore öne çıkıyor

Okuma kategorisinde Singapur’u takip eden ülkeler; İrlanda, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Estonya, Makao, Kanada, ABD ve Yeni Zelanda.

2018’e göre bir sıra önde olan İngiltere 13. sırada. Çoğu Avrupa ülkesi ise orta sıralarda bulunuyor.
Latin Amerika ülkeleri arasında en üst sırada yer alan Şili ise 37. sırada.
Son üç sırada Fas, Özbekistan ve Kamboçya var.

Matematikte en iyiler

Matematik sıralamasında Singapur’un ardından ikinci sırada yer alan Macau’yu Tayvan, Hong Kong, Japonya, Güney Kore, Estonya, İsviçre, Kanada ve Yeni Zelanda izliyor.

Fen

Fende Singapur’u sırayla Japonya, Makao, Tayvan, Güney Kore, Estonya, Hong Kong, Kanada, Finlandiya ve Avustralya izliyor.
İngiltere ve ABD 15’inci ve 16’ncı sırada yer alırken, çoğu Avrupa ülkesi yine orta sıralarda.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

KAZAKİSTAN.KZ HABER SİTESİ
Қазақтар rusvideos.com порталында порно көріп, ссылкасын шетелдегі қандастарымен бөліседі!